مسافرانی سرگرم‌تر، نمایشی موثرتر


چرا از ادلیفت استفاده کنم؟


تبلیغات ویدیوییتحقیقات نشان داده که بالای 60 درصد از افرادی که ویدیو شما را مشاهده میکنند، برند شما را جستجو میکنند.

هدایت کنندهدر انتهای ویدیوی خود از مسافر بخواهید کاری انجام دهد. میتوانید مسافر را به سایت یا پروفایل خود منتقل کنید.


تبلیغات منطقه‌ایشما می توانید با انتخاب مناطق مختلف بر روی نقشه تهران، تبلیغات خود را تنها به مسافرانی که در آن مناطق تردد می کنند نمایش دهید.

اهداف ارزشمندادلیفت تعداد بسیاری خودرو فعال دارد که به شما در دسترسی به انبوه مخاطبان برای هدفمندی های محل زندگی، مسیر سفر، جنسیت و ... کمک می‌کند.


 

ادلیفت چگونه کار می‌کند؟


 
 

تبلیغ دهندگان


می‌خواهید برند خود را به صورت موثری با تبلیغات ویدئویی و در مناطق خاصی از شهر معرفی کنید؟ ادلیفت دقیقا برای شما ساخته شده است.تبلیغات دهنده هستم

رانندگان ادلیفت


اگر راننده هرکدام از تاکسی‌های آنلاین هستید می‌توانید با قرار دادن تبلت های ادلیفت در داخل خودرو، درآمد ماهانه خود را بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان افزایش دهند.


راننده تاکسی آنلاین هستم

 


 

مسئولیت اجتماعی ادلیفت


با توجه به رسالت رسانه ای ادلیفت، درصد قابل توجهی از زمان درون سفرهای ادلیفت به نمایش مواردی همچون آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، خیریه ها و ... اختصاص داده می شود.