دی ۳, ۱۳۹۶
آموزش مواجهه با زلزله

ادلیفت و آموزش مواجهه با زلزله به مسافران درون تاکسی های آنلاین

ادلیفت و آموزش مواجهه با زلزله به مسافران درون تاکسی های آنلاین بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله همراه جوامع بشری را تحدید کرده و میتواند خسارات جبران ناپذیری به جامعه وارد کند. از این رو، ارائه آموزش مواجهه با زلزله ، سیل و دیگر بلایای طبیعی در جوامع مدرن امری حیاتی است. در صورتی که شهروندان آموزشهای لازم دیده باشند. جامعه انسانی متشکل از مجموعه های کوچک و بزرگی است که همگی با دست به دست هم دادن می […]